Đội Ngũ Chuẩn Mực

GIỚI THIỆU VỀ NHÂN LỰC

BAN ĐIỀU HÀNHLÊ NGUYỄN ANH TUẤN – 1976

(Giám đốc Điều Hành)LÊ HOÀNG HÀ

Phó Giám đốc phụ trách Chuyên Môn

LÊ THỊ THU HƯƠNG

Phó Giám đốc phụ trách Hành Chánh – Nhân sự

NGUYỄN HỮU CHÂU PHONG

Phó Giám đốc phụ trách Kinh Doanh

 

KHỐI CHUYÊN MÔN

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ
TẠI PHÒNG KHÁM ĐA KHOA THÀNH AN

STT Họ và tên Số chứng chỉ hành nghề Phạm vi hoạt động chuyên môn Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (ghi cụ thể thời gian làm việc)  Vị trí chuyên môn2
1  Lê Nguyễn Anh Tuấn 004666/HCM-CCHN Khám chữa bệnh nội khoa Từ 7giờ 00 đến 22 giờ 00 Bs chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật phòng khám kiêm phụ trách chuyên khoa nội
2  Lê Ngọc Thành  00475/VL-CCHN Ngoại Từ 7giờ 00 đến 22 giờ 00 Phụ trách chuyên môn kỹ thuật Ngoại
3 Nguyễn Văn Hảo 005280/HCM-CCHN Mắt Từ 7giờ 00 đến 17 giờ 00 Phụ trách chuyên môn kỹ thuật khoa Mắt
4 Lê Thị Hải Yến 000700/VL-CCHN Chẩn doán hình ảnh Từ 7giờ 00 đến 22 giờ 00 Phụ trách chuyên môn kỹ thuật khoa chẩn đoán hình ảnh( siêu âm- Xquang)
5 Lê Xuân Thủy 00643/VL-CCHN Sản phụ khoa Từ 7giờ 00 đến 22 giờ 00 Phụ trách chuyên môn kỹ thuật sản phụ khoa
6 Mai Thụy Phi Yến 013713/HCM-CCHN Tai mũi họng Từ 7giờ 00 đến 17 giờ 00 Phụ trách chuyên môn kỹ thuật tai mũi họng
7 Lý Lệ Lan 012618/HCM-CCHN Da liễu Từ 7giờ 00 đến 17 giờ 00 Phụ trách chuyên môn kỹ thuật khoa da liễu
8 Bùi Thị Diễm Trang 009135/HCM-CCHN Răng hàm mặt 07h00 đến 17h00 từ thứ hai đến thứ bảy

 

Phụ trách chuyên môn kỹ thuật khoa răng hàm mặt
9 Nguyễn Kim Nhạn 012800/HCM-CCHN

 

Xét nghiệm Từ 7giờ 00 đến 22 giờ 00 Phụ trách chuyên môn kỹ thuật khoa xét nghiệm.
10 Trịnh Phạm Mỹ Lệ 001083/BD-CCHN Nội soi tiêu hóa Từ 17h đến 22h các này từ thứ 2 đến chủ nhật Phụ trách chuyên môn kỹ thuật khoa Nội soi tiêu hóa.
STT Họ và tên Số chứng chỉ hành nghề Văn bằng chuyên môn Thời gian đăng ký làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (ghi cụ thể thời gian làm việc)  Vị trí làm việc4
1  Lê Hoàng Hà  039938/HCM-CCHN  Khám bệnh, chữa bệnh CK nội tổng hợp Từ 7giờ 00 đến 22 giờ 00  Bác sĩ khám bệnh nội khoa
2 Nguyễn Thị Xuân Lan 044838/HCM-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh CK nội thần kinh 7h00 đến 17h00 thứ 2 đến thứ bảy Bs nội thần kinh và phụ trách đo EMG
3 Phạm Văn Đoàn 007485/AG-CCHN Y sĩ đa khoa Từ 7 giờ 00 đến 22 giờ 00 Điều Dưỡng
4 Nguyễn Thành Tiên 0002622/ST-CCHN Y sĩ đa khoa Từ 7 giờ 00 đến 22 giờ 00 Điều Dưỡng
5 Trần Thị Lễ 0021148/HCM-CCHN Điều Dưỡng Từ 7 giờ 00 đến 22 giờ 00 Điều Dưỡng
6 Trần Thị Hiền 007434/ĐL-CCHN Điều Dưỡng Từ 7 giờ 00 đến 22 giờ 00 Điều Dưỡng
7 Huỳnh Thị Tư 006661/HCM-CCHN Hộ sinh Từ 7 giờ 00 đến 22 giờ 00 Điều Dưỡng

 

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC