Y đức chuẩn mực

Chúng tôi ý thức rằng, Y ĐỨC là yếu tố đầu tiên trong hoạt động chăm sóc sức khỏe con người. Vì vậy, chúng tôi luôn tâm niệm giữ gìn và lan tỏa nó.

Với mỗi cá nhân của Y KHOA THÀNH AN luôn mang trong mình tinh thần dấn thân, không ngại vất vả, cảm thông và chia sẻ cùng với bà con. Chúng tôi tin rằng, THÀNH AN sẻ làm vơi đi nỗi đau bệnh tật, cũng cố sức khỏe đồng hành cùng bà con trong cuộc sống.